Nebytové interiéry

Do okruhu naší činnosti patří realizace interiérů jako jsou kanceláře, restaurace, bary, peniziony či ordinace. Jsme schopni realizovat kompletní vybavení na základě projektové dokumentace našeho i Vašeho bytového architekta.

Kvalita a praktičnost

Mnohaleté zkušenosti a technologické zázemí firmy nám umožňuje realizovat rozsáhlé zakázky v oblasti vybavení nebytových interiérů (kanceláře, obchody, restaurace, penziony…). Důraz klademe především na vysokou kvalitu a preciznost zpracování při použití klasických i nejnovějších materiálů a kování.

Prvním krokem je definice cílů zákazníka, které má výsledná realizace splňovat. Na jejich základě vytvoříme Návrh – studii, která zahrnuje dispoziční a funkční uspořádání nového interiéru. Nedílnou součástí návrhu je také výběr materiálů, zařizovacích předmětů, barev, osvětlení a podobně. Následuje konzultace se zákazníkem. Jakmile studie splňuje všechny zákazníkovy požadavky, stává se podkladem pro stavební řízení. Tvorbě návrhu nebytového interiéru přikládáme velký význam. Jsme si vědomi, že jeho kvalitním a detailním vypracováním zabráníme následným zpravidla finančně nákladným změnám během realizace projektu.

Naším cílem je věnovat se zákazníkovi komplexně a najít vždy nejlepší řešení jeho požadavků.

To znamená: